Kullanım Koşulları

  1. Giriş

www.minyblog.com internet sitesinin (“Blog” veya “Platform”) Gami Giyim Ticaret Anonim Şirketi (“GAMİ”) tarafından işletilmekte olup tüm hakları GAMİ’ye aittir. Platform’un ziyaretçiler (“Kullanıcı”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Platform’u kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz.

Platform’a erişerek, bu Platform’u görüntüleyerek veya kullanarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

  1. Kullanım Koşulları 

Platform, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Kullanıcılar Blog nezdindeki içeriklere üye olmadan da ulaşabilecektir.

Başta Platform’da yayınlanan içerikler olmak üzere, Platform’da yer alan hiçbir unsur GAMİ’nin izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, GAMİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz.

GAMİ, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. GAMİ’nin üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

GAMİ, Platform üzerinden kendi kontrolünde olan veya olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında GAMİ’nin yönlendirmede bulunmuş olması nedeniyle herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.

Blog’da yer alan içerikler dahil Blog’un kullanılması veya Platform’da yer alan bilgiler, veriler, programlar gibi içeriklerin Kullanıcı takdiri doğrultusunda kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan GAMİ sorumlu değildir. GAMİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; kesinti, hata, ihmal hususlarında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm ziyaretlerde ve işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Platform’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda GAMİ ilgili Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya daimi olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle GAMİ’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

GAMİ Platform’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Platform’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  GAMİ herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Platform’da yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Platform’un kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.

  1. Üyelik Koşulları

 Üye, Platform’a üyelik formu/kayıt ol ile üye olan ve üyeliği tamamlanan gerçek kişiyi ifade eder.

Kullanıcı, üyelik bilgilerinde değişiklik olması halinde GAMİ’ye bilgi verilmesi amacıyla [email protected] üzerinden bildirim yapılabilir.

Üye, yanlış veya yanıltıcı üyelik bilgileri sağlamayacak ve gerçek olmayan kullanıcılar adına üyelik oluşturmayacaktır.  Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan faydalanılamamasından GAMİ sorumlu değildir.

Üye, oluşturduğu üyelik hesabı şifresini gizli tutacağını, üyelik hesabı adresini ve şifresini üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve paylaştığı takdirde doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Platform üyeliğinin bizzat üyeye ait olduğunu, üyelik bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini ve bu verilerin kendi nezdindeki güvenliğinden üyenin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Üyelerin işbu Sözleşme’nin ihlali başta olmak üzere çeşitli nedenler ile üyelikleri sona erdirebilir. Bu gibi hallerde Üye GAMİ’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Üye dilediği her zaman GAMİ’ye yapacağı bildirim ile, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin üyeliğini sona erdirebilir.

  1. Fikri Mülkiyet

GAMİ;  Platform’un genel görünüm ve dizaynı ile Platform’daki tüm blog içerikleri, bilgi, resim, GAMİ markaları ve alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. GAMİ’nin Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

GAMİ, Platform’a girilmesi, Platform’un veya Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. GAMİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri sonucu doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından GAMİ’yi beri kıldığını kabul eder.

Platform ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, GAMİ’nin Platform’un kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.

GAMİ GİYİM TİCARET A.Ş

Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Buyaka E Blok Kat:18 No:58

E-mail : [email protected]